Kaygı Sorunları


Kaygı Sorunları

  • Kaygı, endişe ya da anksiyete problemleri genellikle genetik aktarım, travmatik deneyim, kişisel yaşantılar gibi nedenlerle yaşam boyu ya da dönemsel olarak ortaya çıkabilir.
  • Bireysel danışmanlık süreci kaygı sorunları ile başa çıkmada etkili sonuçlar verebilmektedir.