Hakkımda


Uzm. Klinik Psikolog Handan Ergün Hoşrik

Merhaba, lisans ve TÜBİTAK bursu ile Klinik Psikoloji yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladım. 14 yıllık mesleki yaşantımın 4 yılında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde klinik ve polikliniklerde ayakta ve yatan hasta birimlerinde hizmet verdikten sonra yaklaşık 5 yıl Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi polikliniğinde klinik psikolog olarak çalıştım.

Halihazırda yetişkin/bireysel ve çift terapisine devam etmekteyim. Eğitimlerini tamamlamış olduğum Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapiler ve EMDR'yi aktif olarak uygulamaktayım. Çift terapisinde oldukça verimli bulduğum; International Family Therapy Association (IFTA), American Psychological Association (APA), National Board for Certified Counselors (NBCC) ve National Association of Social Workers (NASW) tarafından onaylanmış ve uluslararası geçerliliği olan belgelerine sahip olduğum Gottman Yönelimli çift terapi uyguluyorum. Evli ve iki 2 çocuk annesiyim.

Okullar ve Eğitimlerim

- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı (2008)

- Lisans: Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

- Gottman Çift Terapisi Eğitimi (1. ve 2. Düzey 2012 - 3. Düzey 2020)

- Çift Terapisinde Aldatma (2015)

- Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT, 2008)

- Şema Terapi (2013)

- EMDR Eğitimi (2010)

- Psikodrama (2007)

- WISC)-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, 2007)

- WISC-4 (Türkiye Standardizasyonu Veri Toplama ve Uygulama Çalışması)

- Nöropsikolojik Testler (Wisconsin, Raven, Stroop vd. 2011-2012)

- Tematik Algı Testi (T.A.T., 2006)

- Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi (2011)

- Uygulamalı Davranış Analizi Eğitimi (2006

Yayınlarım

- 14-18 Yaş Arası Ergenler ve Ebeveynlerinde Aleksitimi, Ebeveyn

Tutumları, Bağlanma ve Bağımlılık (Yüksek Lisans Tezi, 2008)

- Duygu Durum Değişimlemelerinin Otobiyografik Bellek Üzerindeki

Etkileri (Türk Psikoloji Dergisi, 2008)

- Evaluation of developmental outcomes of very low birth weight infants at

school age (The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine, 2008)

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerin Okul Çağında

Gelişimlerinin Değerlendirilmesi/Bildiri (16. Ulusal Neonatoloji Kongresi,

2008)

- The guide for monitoring child development during school age and detection of psychopathology. 18. International Congress of the Internatıonal Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffessions (IACAPAP, Sempozyum, 2008)

- Kişilerarası Tarz Ölçeği: Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri (Türk Psikoloji Yazıları, 2007)

- Duygu Duruma Dayalı Otobiyografik Bellek Çalışmalarında Duygu Durum Değişiminde Fotoğraf Kullanımı Çalışması (Lisans Tezi, 2005)

- Özgürlüğü Kısıtlanmış (Suçlu) Çocukların Psikolojik Süreçleri/Bildiri (9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2004)

- Anne Baba Tutumları ile Çocuk Başarı İlişkisi/Poster (8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2003)