EMDR


EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION and REPROCESSING)

  • “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)” tekniği deprem, sel gibi büyük afetlerin; kaza, kayıp gibi kişisel travmaların ardından yaşanan kaygı, endişe, stres sorunları ve fobiler için oldukça güçlü, etkili ve pratik bir tekniktir.
  • Diğer tüm  yöntemlerde olduğu gibi EMDR sürece hazırlık, uygulama ve takip aşamalarını içermektedir.

KLİNİK PSİKOLOG HANDAN ERGÜN HOŞRİK

Eğitimlerini tamamlamış olduğum Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapiler ve EMDR 'yi aktif olarak uygulamaktayım. Çift Terapisinde ise oldukça verimli bulduğum Gottman Yönelimli çift terapi uygulamaktayım. Evli ve iki 2 çocuk annesiyim.